Zoals de laatste jaren het geval is geweest zal er op 31 december in de club een eindejaarsfeest worden voorzien met DJ. Meer info kan je bekomen bij Pol, een naamlijst van deelnemers is terug te vinden in de club op het infobord. Geniet mee van enkele sfeerbeelden van vorig jaar. https://vimeo.com/150325113